Vänföreningen till Fuglesang Space Center

Syfte

Vänföreningen är en politiskt obunden ideell förening med syfte att verka för tillblivelsen av ett rymdcenter med koppling till Sveriges förste astronaut Christer Fuglesang. Rymdcentret, Fuglesang Space Center, skall i sig kunna husera många olika aktiviteter under devisen ”From Outer Space to NanoSpace”. Visionen för rymdcentret beskrivs här.

Vänföreningen är en allmännyttig förening och välkomnar alla som medlemmar.


Medlem

Detta får Du som medlem:

  • Regelbunden information (via e-post) om hur projektet framskrider
  • Intressanta medlemsmöten (ca 4 ggr/år) kring stadsplane- och forskningsfrågor med anknytning till idén
  • Möjlighet att träffa Christer Fuglesang
  • Möjlighet att själv göra en insats för att idén skall bli verklighet.

Så här gör Du för att bli medlem.


Styrelsen

Ordförande: Peder Jonsson

Ledamöter:

Revisorer:

    • Wilhelm Arnör
    • Folke Procopé

Lisa Fuglesang är civilingenjör i Teknisk Fysik. Hon är gift med Christer Fuglesang och har skött markservicen för honom och barnen runt om i världen. Email: lisa.f (a) rymdcenter.se

Cecilia Hertz. Mastersexamen i industridesign i Lund 2001. Tillsammans med tre studiekamrater for hon över till rymdflygstyrelsen NASA i Houston, för att göra sitt examensarbete. De designade en räddningsfarkost för den internationella rymdstationen, ISS, som de först provade i tyngdlöshet i Frankrike. Efter examen startade hon sitt företag Umbilical Design, Sveriges första företag med inriktning på design och arkitektur för rymden och andra extrema förhållanden. Företaget har av europeiska rymdorganisationen ESA fått ansvar för att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Cecilia Hertz har nyligen också varit med om att sjösätta ett projekt, som ska koppla ihop rymden med hållbar utveckling och skapa ett ökat teknikintresse hos unga. Email: cecilia.h (a) rymdcenter.se

Peder Jonsson, Civilingenjör teknisk fysik 1979 och Teknologie Doktor. Senior partner på Kreab, arbetar med rådgivning till både näringsliv och offentlig sektor i kommunikationsfrågor som rör teknik, miljö, marknad och samhälle. Avhandlingen genomfördes vid KTH, Industriell ekonomi och organisation och har titeln ”Kommunikationsmodeller inom public relations”. Email: peder.j (a) rymdcenter.se

Christer Persson är civilingenjör i Teknisk Fysik från KTH och erfaren projektledare för visionära och spretiga projekt. Bland annat ansvarade han som Quarnevalsgeneral för uppstarten av Stockholms-Quarnevalen, som koncerncontroller för koncernprojekt inom Alfa-Laval, och som Percy Barneviks landschef för uppstarten av Hand in Hands mikroentreprenörsverksamhet i Afghanistan. Christer har startat och drivit företag i Sverige och internationellt – både egna och andras. Han arbetar f.n. som seniorkonsult, interimschef och affärscoach för innovationsbolag. Email: christer.p (a) rymdcenter.se

Karl-Axel Waplan, Erfaren företagsledare, ansvarig för CFSCs Industriråd. Email: karl-axel.w (a) rymdcenter.se

Maria Eriksson, Fil lic, geofysik SU, lärare, rektor

Andreas Fredmer Master of Science inom Rymdvetenskap och Rymdteknik från Luleå Tekniska Universitet 2020. Projektledare på Saab AB och har tidigare erfarenheter som Studentföreningsordförande och Festivalgeneral. Email: andreas.f (a) rymdcenter.se

Sofie Marin