Vänföreningen till Fuglesang Space Center

Syfte

Vänföreningen är en politiskt obunden ideell förening med syfte att verka för tillblivelsen av ett rymdcenter med koppling till Sveriges förste astronaut Christer Fuglesang. Rymdcentret, Fuglesang Space Center, skall i sig kunna husera många olika aktiviteter under devisen ”From Outer Space to NanoSpace”. Visionen för rymdcentret beskrivs här.

Vänföreningen är en allmännyttig förening och välkomnar alla som medlemmar.


Medlem

Detta får Du som medlem:

  • Regelbunden information (via e-post) om hur projektet framskrider
  • Intressanta medlemsmöten (ca 4 ggr/år) kring stadsplane- och forskningsfrågor med anknytning till idén
  • Möjlighet att träffa Christer Fuglesang
  • Möjlighet att själv göra en insats för att idén skall bli verklighet.

Så här gör Du för att bli medlem.


StyrelsenStyrelse

Ordförande: Peder Jonsson

Ledamöter:

Revisorer:

    • Wilhelm Arnör
    • Folke Procopé

 

Lisa Fuglesang är civilingenjör i Teknisk Fysik. Hon är gift med Christer Fuglesang och har skött markservicen för honom och barnen runt om i världen. Email: lisa.f (a) rymdcenter.se

Cecilia Hertz. Mastersexamen i industridesign i Lund 2001. Tillsammans med tre studiekamrater for hon över till rymdflygstyrelsen NASA i Houston, för att göra sitt examensarbete. De designade en räddningsfarkost för den internationella rymdstationen, ISS, som de först provade i tyngdlöshet i Frankrike. Efter examen startade hon sitt företag Umbilical Design, Sveriges första företag med inriktning på design och arkitektur för rymden och andra extrema förhållanden. Företaget har av europeiska rymdorganisationen ESA fått ansvar för att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Cecilia Hertz har nyligen också varit med om att sjösätta ett projekt, som ska koppla ihop rymden med hållbar utveckling och skapa ett ökat teknikintresse hos unga. Email: cecilia.h (a) rymdcenter.se

Peder Jonsson, Civilingenjör teknisk fysik 1979 och Teknologie Doktor. Senior partner på Kreab, arbetar med rådgivning till både näringsliv och offentlig sektor i kommunikationsfrågor som rör teknik, miljö, marknad och samhälle. Avhandlingen genomfördes vid KTH, Industriell ekonomi och organisation och har titeln ”Kommunikationsmodeller inom public relations”. Email: peder.j (a) rymdcenter.se

Christer Persson är civilingenjör i Teknisk Fysik från KTH och erfaren projektledare för visionära och spretiga projekt. Bland annat ansvarade han som Quarnevalsgeneral för uppstarten av Stockholms-Quarnevalen, som koncerncontroller för koncernprojekt inom Alfa-Laval, och som Percy Barneviks landschef för uppstarten av Hand in Hands mikroentreprenörsverksamhet i Afghanistan. Christer har startat och drivit företag i Sverige och internationellt – både egna och andras. Han arbetar f.n. som seniorkonsult, interimschef och affärscoach för innovationsbolag. Email: christer.p (a) rymdcenter.se

Heike Schneider har studerat fysik och astronomisk observationsteknik på Stockholms Universitet, Hon har gjort examensarbeten både på färgens fysik och inom microgravity. Hon har arbetat på SSC (fd Rymdbolaget) där hon bland annat deltagit i ett antal parabelflygningskampanjer för prov i tyngdlöshet (beskrivet av Hjärnkontoret på SVT) och i 10 år som projektledare i mellanstora projekt på SSC, Airborne Systems mot kustbevakningar i hela världen. Hon har också arbetat på Cosmonova och som pedagog på Tekniska Museet, där hon har varit med om att bygga utställningar.  Email: heike.s (a) rymdcenter.se

Karl-Axel Waplan, Ny i styrelsen från 2017, och ansvarig för CFSCs Industriråd. Erfaren företagsledare som tyvärr inte lämnat mer fyllig bio till hemsidan ännu. Email: karl-axel.w (a) rymdcenter.se

Maria Eriksson, Fil lic, geofysik SU, lärare, rektor

Jeanette Pahlén, MSc KTH, entreprenör