Fuglesang Space Center

Konferens den 26/10:
Insure the Climate – Can Space Contribute?

Anmäl dig på https://insure-the-climate.confetti.events/

Program laddar du ner här

Fuglesang Space Center och Rotary-distrikten 2320/2350 anordnar en unik konferens den 26/10. Det finns inget, såvitt vi vet, likande det vi gör nu.

Syftet med konferensen är att ingjuta hopp och att entusiasmera människor till konstruktiv handling.

FSC och Rotary (46 000 klubbar globalt) är båda ideella organisationer och konferensen är ett icke vinstdrivande evenemang.

 

Våra huvudtalare:

 • Zeynap Kahraman-Clause, research leader:
  The SHIFT Project. Konkreta, jordnära åtgärder, baserade på analys av olika samhälleliga effekter av en övergång till ett post-CO2-samhälle.
  Fokus för SHIFT är idag Frankrike. Tillvägagångssättet kan vara en arbetsmodell på andra håll.
 • John Hassler, prof:
  Klimatekonomi och politiska överväganden om hur ekonomiska aktörer kan styras till att minska sina utsläpp av växthusgaser, främst via begränsning av utsläppsrätter, koldioxidbeskattning och klimattullar.
  Sådana policy finns nu för cirka en fjärdedel av de globala utsläppen. Andelen ökar snabbt.
 • Christer Fuglesang, prof:
  Försäkrings- och riskreducerande lösningar för värsta-falls-scenarier.
  Hur vi kan förbereda oss, och noggrant utforska, lösningar inför ett eventuellt framtida behov att minska inkommande solstrålning så att jordens temperaturökning begränsas.
  En rymdbaserad lösning förefaller minimera sidoeffekter och beroendet av framtida finansiering (och därmed politiska risker).

Övriga talare:
Gordon McInally, Rotary International President (digitally)
Mats Persson, Minister for Education, Sweden
Anna Rathsman, Director-General, Swedish National Space Agency
Fredrik Winberg, High tech materials entrepreneur
Cecilia Hertz, Space entrepreneur
Mathias Sundin, Founder WARP Institute
Marcello Romano, Professor, Space Systems Engineering, PoliTO, Turin, Italy
Ingmar Rentzhog, CEO and founder, We Don’t Have Time

Anmäl dig på https://insure-the-climate.confetti.events/

 

Full rymdgymnasieutbildning

Tredje årskullen av rymdgymnasieutbildningen på Spira Teoretiska Gymnasium (tidigare Hvilan utbildning) har nu inletts – se video med Christer!

 

Fuglesang Space Center

Vänföreningen till Fuglesang Space Center utvecklar och driver, tillsammans med olika rymdpartners, ett koncept för utbildning, upplevelse, forskning, företagsamhet och allmänbildning. Ett center med mottot – ta ner rymden på jorden – och med sikte på att bygga ett landmärke för svensk rymd. Konceptet är långsiktigt – med ett perspektiv på minst 100 år.

Fuglesang Space Center (FSC) utvecklar lärdomar hämtade från utforskandet av rymden, utforskande med hjälp av rymden, för tillämpning även här på jorden.

FSC ska bli ett gränslöst och tidlöst rum där en mängd kunskapsfronter möts; där människor möts eller kommer enskilt för att lära, lyssna, känna, se, uppleva, arbeta, skapa och trivas.

FSC ska konstrueras och utformas efter lärdomar från bl.a. hur man skapar ett kretsloppsboende i rymden och ska kunna bli en syster till NASA Sustainability Base i Kalifornien – hållbar, energipositiv.

I Centret huserar till en början sju verksamhetsområden vilka kommer att leva i symbios under lång tid framöver:

Det kommer att ta många år innan Rymdcentrets alla delar är på plats. Men vi börjar redan nu agera som en resurs för svensk rymd.

Genom vårt arbete med Rymdåret 2019 (klicka för att se vad som hände) ville vi höja intresset för rymden och dess nyttor hos en bred allmänhet och politiska beslutsfattare, samt med hjälp av aktiviteterna entusiasmera ungdomar att satsa på en framtid inom naturvetenskap och teknik.

Vårt fokus har under pandemin varit verksamhetsområdet Rymdutbildning. Hösten 2021 startade Fuglesang Rymdgymnasium i Stockholm och vi sätter samtidigt igång andra utbildningsaktiviteter.