Fuglesang Space Center

Andra året av rymdgymnasieutbildningen som drivs med Hvilan utbildning – se video med Christer!

Vänföreningen till Fuglesang Space Center utvecklar och driver, tillsammans med olika rymdpartners, ett koncept för utbildning, upplevelse, forskning, företagsamhet och allmänbildning. Ett center med mottot – ta ner rymden på jorden – och med sikte på att bygga ett landmärke för svensk rymd. Konceptet är långsiktigt – med ett perspektiv på minst 100 år.

Fuglesang Space Center (FSC) utvecklar lärdomar hämtade från utforskandet av rymden, utforskande med hjälp av rymden, för tillämpning även här på jorden.

FSC ska bli ett gränslöst och tidlöst rum där en mängd kunskapsfronter möts; där människor möts eller kommer enskilt för att lära, lyssna, känna, se, uppleva, arbeta, skapa och trivas.

FSC ska konstrueras och utformas efter lärdomar från bl.a. hur man skapar ett kretsloppsboende i rymden och ska kunna bli en syster till NASA Sustainability Base i Kalifornien – hållbar, energipositiv.

I Centret huserar till en början sju verksamhetsområden vilka kommer att leva i symbios under lång tid framöver:

Det kommer att ta många år innan Rymdcentrets alla delar är på plats. Men vi börjar redan nu agera som en resurs för svensk rymd.

Genom vårt arbete med Rymdåret 2019 (klicka för att se vad som hände) ville vi höja intresset för rymden och dess nyttor hos en bred allmänhet och politiska beslutsfattare, samt med hjälp av aktiviteterna entusiasmera ungdomar att satsa på en framtid inom naturvetenskap och teknik.

Vårt fokus just nu är verksamhetsområdet Rymdutbildning. Hösten 2021 startar Fuglesang Rymdgymnasium i Stockholm och vi sätter under 2021 också igång andra utbildningsaktiviteter.