Ladda ned  slutrapporten:

Rymdåret 2019 – slutrapport (pdf 11 sid)
Rymdåret 2019 – presentation