Student

Studentmedlem i FSC

Om du är mellan 16 och 25 år, kan du bli studentmedlem i FSC. Studentmedlemskap ger samma information och möjlighet till engagemang som ett ordinarie medlemsskap. Välkommen att bli medlem här.

Astronomisk Ungdom (AU)

AU är en helt egen organisation som vi i FSC samarbetar mycket med, särskilt under Rymdåret 2019. Vi delar också lokaler i Stockholms Gamla Observatorium. Besök gärna AUs hemsida au.se

AESIR – if you ar interested in building rockets

The student association AESIR was officially founded on 12 september 2016
–  amateur rocket builders!
Visit AESIRs web-page