Fuglesang Space Center och Hvilan Utbildning startar rymdgymnasium i Hvilan Gymnasiums lokaler i Frescati
Deltar gemensamt i den digitala gymnasiemässan.