Peder Jonsson, ordförande i Fuglesang Space Center, besökte Volvo AB vid två tillfällen under hösten – 26/9 och 4/12.

Han föreläste om rymden och därmed också om drivkrafterna bakom Vänföreningen och dess vision.

Akademikerna på Volvo AB hade bjudit in, och föreläsningen avhölls i deras stora publika samlingssal ”Lastvagnar”.

Efter avslutad föreläsning (4/12) följde en trevlig diskussion med deltagarna om rymdens fronter och om Fuglesang Space Center.