Visionen

– framtiden idag och i framtiden

Fuglesang Space Center är mötet mellan kunskapsfronter – alla med rymden som röd tråd.

Fuglesang Space Center vilar på och utvecklar lärdomar hämtade från utforskandet av rymden. FSC kommunicerar vikten och nyttan av forskningen om och i rymden.

FSC lär oss leva uthålligt, att nytänkande hushålla med både de resurser vi har och de vi skapar. FSC visar på våra grundläggande livsbetingelser och hur de kunskaperna kan användas i praktiken.

Fuglesang Space Center är mötesplatsen för alla, från det nyfikna förskolebarnet till den lika nyfikna och utforskande (men också reflekterande) forskaren eller entreprenören. FSC finns till att börja med i Stockholm och skapar från första stund länkar med såväl rymden som hela rymd-Sverige.

Fuglesang Space Center driver fram gränsöverskridande kunskap i en stark framtidslegering där rymden består med ingredienserna och den fysiska placeringen är smältdegeln. FSC ökar stadens attraktion, det urbana, som destination. Det är en plats öppen för alla oavsett bakgrund, där de kan upptäcka, utforska, utbilda, uppleva, arbeta och interagera med andra.

Missionen

– uppdraget för Centret

Fuglesang Space Centers två deviser ”att ta ner rymden på jorden” och ”from outer space to nanospace” – är både ledstjärnor för verksamheterna i Centret och illustrationer till de stora perspektiv mänskligheten behöver ha inför framtiden.

Vår kunskap om jorden och våra levnadsbetingelser, såväl som den ständigt ökande kunskapen om universum och mikrokosmos samt vårt ingenjörskunnande, ger oss oanade möjligheter att lösa de problem vi själva skapat, samtidigt som vi kan stilla vår nyfikenhet om vår existens.

Vi kliver in i en ny era och Sverige behöver en ny typ av mötesplats, på jorden och i cyberrymden. Världen har inte längre bara den gamla kapplöpningen mot ett teknologiskt herravälde genom rymdteknik. Nu har vi också entreprenörer som tar steget och vill utforska Mars och andra himlakroppar. Akademiker som vill bedriva forskning och utveckling i rymden och i rymdlika förhållanden på jorden. Rymdturism med begränsat CO2-avtryck och virtuella besök på andra himlakroppar som snabbt blir reella möjligheter.

Det är något av samma pionjäranda som när flyget för lite över hundra år sedan blev verklighet genom våghalsiga bedrifter, utmanande konstruktioner, banbrytande fysik och affärsmässiga drivkrafter.

Fuglesang Space Center ska bli ett gränslöst och tidlöst rum, där människor möts för att lära, lyssna, känna, se, uppleva, arbeta, skapa och trivas – enskilt och tillsammans. Centret kommer att visa Sverige som ett land med gediget rymdkunnande, Stockholm som en universitetsstad och en hållbar stad med sådant som attraherar förmågor och talanger.

Med FSC blir Stockholm och Sverige en destination i världsklass för många olika typer av resor, både i rymd och cyberrymd.

Centret blir också en viktig faktor för att inspirera unga till framtida studier inom naturvetenskap och teknik. Vi vet att upp till tolvårsåldern är alla lika intresserade av rymden; oavsett flicka eller pojke; oavsett härkomst. Det intresset förlänger vi till mor- och farföräldrargenera-tionen också.