Beresheet från privata israeleiska organisationen SpaceIL försökte den 11 april mjuklanda på månen, ta bilder och genomföra några experiment. En stor utmaning, då mjuklandningar tidigare bara genomförts av nationella rymdmyndigheter från USA, Ryssland och Kina.

På initiativ av Astronomisk Ungdom och med stöd från bland annat Fuglesang Space Center och Sveriges Ingenjörer följdes försöket på stor digital skärm vid Observatoriet.

Reresentanter från Rymdstyrelsen, Israeliska ambassaden och den svenska rymdindustrin deltog i evenemanget.

Beresheet sände vinjettbilden just innan landningsförsöket.

Tvärr lyckades inte själva mjuklandningen. Spåret från kraschen på månen har fångats av NASA på dessa före/efter-bilder