Bästa Vän till Christer Fuglesang Space Center!

Välkommen på föreningsstämma måndagen den 5 februari, 18.00! Först samling, sedan möte 18.30.

Plats: KTH, mötesrummet Munin på Teknikringen 8, bottenplanet.

Året 2017 har inneburit flera stora steg framåt, vilka vi gärna informerar om och bjuder in till diskussion kring. Vi har bland annat kommit igång med vår efterlängtade förstudie.

Meddela senast fredagen den 2 februari om du avser komma så vi inte överdimensionerar förtäringen!

Välkommen!