3 meter – 3:e våningen – kontor för företagare och forskare, plats för temporära utställningar och tillgång till laboratorier i anslutning till arbetsplatsen

Förutom de fasta utställningarna finns det även plats för temporära utställningar för forskning och utveckling med kopplingar till rymd och rymdfart, och även till andra områden med liknande utmaningar. Dessa visas upp genom att forskare och företag ges möjlighet att presentera sina rön på ett tillgängligt sätt. Närliggande områden kan vara avancerad medicinsk teknik, boende och exploatering av havsbotten, nanoteknologi, etc. Föreläsningar läggs ut på nätet (Youtube t.ex.) och finns tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som föreläsningar från t ex TED.

Olika rymdnationer och rymdföretag kan sponsra egna rum, där deras pågående projekt och aktiviteter presenteras. Samarbete med Tekniska Muséet, Naturhistoriska Riksmuséet skulle vara till stor nytta liksom med aktörer som Digital Art Center i Kista.

Ett dussintal kontorsrum för företagare eller forskare inom rymd eller rymdfart tillhandahålls i anslutning till de temporära utställningarna. Tanken är att arbetsplatsen ska vara inspirerande och att ett utbyte av idéer mellan olika discipliner kan ske.

Våning 3 ska bidra ekonomiskt till den övriga verksamheten.