Den övre delen av byggnaden avsätts till rymdhotell och konferenslokaler. Takterrassen utnyttjas till restaurang och bar samt erbjuder ett besök i en trädgård som hämtar sin inspiration från solsystemets planeter.

Hotellet är moduluppbyggt för att kunna anpassas för olika behov. Här kan finnas möjlighet att spendera något dygn i en simulerad rymdkoloni.

Simulerad marsfärd

Rymdhotell – plan 4-8 

Smålägenheter/forskarrum/rymdhotell, delvis i fönsterlöst ”rymdboende”

Stockholm behöver bostäder. Och framför allt behövs det många mindre lägenheter och servade korttidsboenden för ungdomar, studenter och företag. Med stadens ambitioner för Universitets- och Forskningsstaden Stockholm, behövs även korttidsboende för gästforskare och gäststuderande.

För korttidsboende utnyttjar man de stora möjligheter som redan idag finns, och än mer om bara ett par år, att ersätta yttre fönster med en kombination av ljuspaneler (eller kanske t o m solljus som hämtats in via fiber) och stora högupplösta bildskärmar. Förutom fritt vald utsikt kan dessa också användas som stora dataskärmar och för videokonferenser.

Rymdboende

Tanken är att boende- och hotelldelar ska byggas mycket flexibelt, baserade på boendemoduler om ca 25 m². Enskilda boendemoduler kan användas som enrumslägenheter, och som fönsterlösa rymdsviter för korttidsboende.

De kan också kombineras till större lägenheter, då även viss korridoryta kan omvandlas till boyta. Innanför boendemodulerna, mot byggnadens centrala ljusschakt, finns gemensamma ytor omgivna av hydroponiska trädgårdar. En del rymdsviter kan ha inre fönster som vetter mot dessa gemensamma ytor. En möjlig initial uppdelning kan vara hälften smålägenheter/rymdhotell och den andra hälften ca 250 enrumslägenheter som forskarbostäder, rymdsviter och/eller kontorsrum/studierum.