Christer Fuglesang Space Center aspirerar på att bli ännu en viktig del i den kunskapsregion i världsklass som Stockholm erbjuder genom stadens tre universitet med naturvetenskaplig anknytning (Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet som alla ligger bara några kilometer från varandra.

Christer Fuglesang Space Center eftersträvar att bli ett forsknings- och konferenscenter med internationella forskarkontakter på universitetsnivå. Målsättningen är att fördjupa och utveckla kunnande inom rymdforskning som finns i Sverige och som Christer Fuglesang är en synlig representant för. Där fokus bör ligga på vetenskap kring rymdforskning, rymdfart och utveckling av teknik och material för framtiden.

Så här beskriver borgarrådet Sten Nordin denna kunskapsregion på sin blogg den 27 augusti 2012:

… Jag berörde bland annat vikten av att vi tar ett djupt grepp i stadsplaneringen. Vi ska bygga områden med restauranger, butiker, kultur och annat som gör en stad levande. Studenter bidrar i hög grad till detta och studentbostadsfrågan är självklart högt prioriterad …

Stockholms Universitetsstad bedöms vara den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA.

UniCityB