*** Sidan och länkade undersidor är inte helt aktuella.
Omarbetas inom kort för att reflektera det konkreta förslag för en central byggnad i nya Hagastaden vi arbetar på med Humlegården, ÅF och arkitekten Gert Wingårdh ***

Jorden
Entréplan (10 m takhöjd): pågående projekt med rymdanknytning, som t ex en hydroponisk trädgård,

konceptuell rymdhiss, falltorn för experiment i tyngdlöshet samt en simulerad rymdkoloni där man i något dygn t.ex. kan uppleva hur det kan vara att bo på Mars.

Plan 3 (3 m takhöjd): Kontor för företagare och forskare (med tillgång till laboratorieutrymme i anslutning till arbetsplatsen), plats för temporära utställningar.Plan 2 (3 m takhöjd): Laboratorier, restaurang och café med rymdtema, butiker för försäljning av olika artiklar med rymdanknytning och andra gränsöverskridande områden. Handfasta övningar vid åldersindelade stationer för utbildning (som Tom Tits) baserade på läroplanen i fysik för årskurs 1-9. Centret ska ge internationell utblick med besökande utställningar och undervisningsmaterial.

Rymdparken – Möjlighet att ställa ut stora objekt samt rekreation för små barn.