Inspiration och lärande

Verksamheten inriktas mot följande teman:

  • Verklighetsnära bilder av rymdens storslagenhet och vad som händer under en rymdfärd
  • Visa hur rymdteknik skapar vardagsprodukter och hjälper oss lösa världsproblem
  • En arena för svenska forskare att presentera sina populärvetenskapliga berättelser
  • Möjligheter till personliga möten med inspirerande gestalter inom forskning och ingenjörskonst
  • Samlingsplats och konferenscenter för internationella forskningskontakter på universitetsnivå.

Konkreta idéer kring de teman som nämns ovan.

Internationella möten

Universitetsstaden

  • Christer Fuglesang Space Center aspirerar på att bli  ännu en viktig del i den kunskapsregion i världsklass som Stockholm erbjuder genom stadens tre universitet (Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet som alla ligger bara några kilometer från varandra. Stadsplanefrågor är nära knutna till denna akademiska miljö.

Bostäder och hotell