Verksamheterna

Verksamheterna skapar helheten

Centret planeras bestå av sju verksamhetsområden Adventure – Fuglesang Rymdupplevelse, Hospitality – Fuglesang Rymdmottagande, Meeting – Fuglesang Rymdmöte, Education – Fuglesang Rymdutbildning, Research & Lab – Fuglesang Rymdforskning och laboratorium, Innovation – Fuglesang Rymdinnovation och nyindustrialisering samt Space Link – Fuglesang Rymdlänk.

CFSC 180630 cirkeln

 

Det som gör CFSC unikt är att summan av verksamheterna skapar helheten, oavsett vem som driver dem. Inte någon annanstans finns så mycket och så djuplodande och användbar kunskap samlat med rymden som intresseväckare och förmedlare av kunskapen.

Upplevelserna, länkarna till omvärlden, forskningen framåt, mottagandet när du kommer, mottagandet på nätet, utbildningen du är intresserad av, folkbildningen som behövs, innovationerna som förebådar framsteg, mötena som inspirerar och är tankeväckande, byggnaden som ingen är oberörd av, och sist men inte minst den nya vågen av industrier som får sina startblock i Centret; alla har de den spännande väv som ämnet rymden är och med Centret får de en gemensam rot och utveckling.