3 meter -2:a våningen , rymdcentrum, laboratorium, restaurang, café, affärer för allmänheten och skolor

Här finns laboratorier, restaurang och café med rymdtema, liksom affärer för försäljning av olika artiklar med anknytning till rymd och andra gränsöverskridande områden. En avdelning ska vara anpassad för de minsta och kan exempelvis ha rymdrakettema med Pettson och Findus. Rymdcentret ska ha sin bas i den svenska kulturen, men fungera som en utblick i den mycket internationella rymdvärlden. ESA Kids och olika projekt för unga ska finnas integrerat i centret, och starka utbyten ska byggas upp med internationella rymdorganisationer och rymdcentra gällande temporära utställningar och undervisningsmaterial.

Planeter

De handfasta övningarna består av stationer. Dessa är åldersindelade och kan användas vid utbildning eller av privatpersoner som vill lära sig mer (experiment typ Tom Tits experiment i Södertälje). De grundar sig på läroplanen i fysik för årskurs 1-9, och möjligen även gymnasiet. Exempel på teman för övningsstationer:

  • Teknikhistoria (15år-): stjärnkikare, astronomiska verktyg, förhållanden i rymden, innovationer, forskning.
  • Teknik i rymden & Universums uppkomst (12-15 år): fjärrstyrning, bankorrelation, uppsändning, dockning och kommunikationstekniker. Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst. Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling. Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  • Världsbilden (9-12 år): Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras. Människan i rymden och användningen av satelliter. Tid och positionsmätning på olika sätt, från solur till atomur, GPS.
  • Krafter i rymden (6-9 år): Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Tyngdkraft, massa, gravitation, vad väger jag på månen? Kemins byggstenar, vad formar en sol/stjärna? Hur skapas solar/planeter och hur dör de? Hur skapades vår planet och vad skulle hända om solen dör?
  • Filosofin i rymden (4-6 år): Vad finns bortom bortom? Hur kan det finnas liv när allt är svart? Enkla stationer som utvecklar förståelse för rymden och samband med jorden.

Konstruktionen utformas efter lärdomar från rymdforskning – hållbar, energipositiv och med eget kretslopp

Byggnaden utformas som ett energipositivt hus, med förebild i NASAs Sustainability Base. Lägenheterna och utställningsutrymmena ingår i största möjliga utsträckning i ett eget kretslopp. Spillvatten (gråvatten) renas med eget reningsverk i fastigheten. Avföring sänds till biogasutvinning och konvertering av återstoden till gödning, som sedan kan användas som gödsel i trädgårdsodlingarna i byggnaden. Energi erhålls från solceller på byggnadens södra sida.

Konstruktionen underhålls och utvecklas i pågående projekt där bl. a. elever vid Tekniska högskolor får möjlighet att bidra till att kontinuerligt förbättra konceptet.

Sustain