Ordförande: Peder Jonsson

Ledamöter:

Revisor:

    • Wilhelm Arnör

Ann Lindegren Westerman arkitekt KTH, TeknD KTH 1976, är engagerad för att Sverige även i fortsättningen ska vara framstående i teknikutbildning och forskning. Ann är också engagerad i arkitekturutveckling och stadsplanering inte minst i Stockholm. Anns vision är att ett Christer Fuglesang Space center strategiskt placerat i anslutning till KTH, SU och Kl inom universitetsstaden Stockholm skulle kunna fungera som en attraktion av stort värde såväl internationellt som nationellt. Ann är VD för arkitektföretaget Albatross Team Ann Westerman AB (www.albatross.se). Email: ann.w (a) rymdcenter.se

Lisa Fuglesang är civilingenjör i Teknisk Fysik. Hon är gift med Christer Fuglesang och har skött markservicen för honom och barnen runt om i världen. Email: lisa.f (a) rymdcenter.se

Sven Grahn, Sveriges rymdnestor, som redan som sextonåring deltog  i uppskjutningarna 1962 av forskningsraketer frän den tillfälliga raketbasen Kronogård i Norrbotten – en föregångare till Esrange. Han arbetade därefter under trettiofem är vid Rymdbolaget i Solna och deltog i olika tekniska och ledningsbefattningar i alla de stora svenska rymdprojekten, bl.a. som projektledare för den första satellit som Sverige utvecklat helt av egen kraft – Freja – som sändes upp från Kina 1992. Tog civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid KTH 1969 och blev hedersdoktor vid samma lärosäte 2004. Har för sin rymdtekniska insats tagit emot Thulinmedaljen i silver och guld för flygteknisk gärning, IVA:s medalj i guld, franska flyg- och rymdakademiens silvermedalj och HM Konungens medalj i tolfte storleken. (Svens webbplats). Email: sven.g (a) rymdcenter.se

Cecilia Hertz. Mastersexamen i industridesign i Lund 2001. Tillsammans med tre studiekamrater for hon över till rymdflygstyrelsen NASA i Houston, för att göra sitt examensarbete. De designade en räddningsfarkost för den internationella rymdstationen, ISS, som de först provade i tyngdlöshet i Frankrike. Efter examen startade hon sitt företag Umbilical Design, Sveriges första företag med inriktning på design och arkitektur för rymden och andra extrema förhållanden. Företaget har av europeiska rymdorganisationen ESA fått ansvar för att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Cecilia Hertz har nyligen också varit med om att sjösätta ett projekt, som ska koppla ihop rymden med hållbar utveckling och skapa ett ökat teknikintresse hos unga. Email: cecilia.h (a) rymdcenter.se

Ulf Johannisson, Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1969. Managementkonsult, ”styrelseproffs” med huvudsaklig inriktning mot strategifrågor, förbättringsarbete (företags-”turnaround”) och operativa ledningsuppgifter, inklusive vd-befattningar. De branscher Ulf Johannisson arbetat inom spänner över ett brett område som turism, transporter, verkstadsindustri, handel, myndigheter. Ulf Johannison driver ett eget företag – Medverket AB – som åtar sig ledningsuppdrag och utredningar kring energi- och miljöfrågor huvudsakligen för att ta fram faktaunderlag i politiska sammanhang. Email: ulf.j (a) rymdcenter.se

Peder Jonsson, Civilingenjör teknisk fysik 1979. Anställdes i Kreab 1980. Numera senior partner i Kreab Gavin Anderson, arbetar med rådgivning till både näringsliv och offentlig sektor i kommunikationsfrågor som rör teknik, miljö, marknad och samhälle. Aktiv som forskare kring ämnet ”Business Leadership in an era of Energy Shift and Climate Change” inom KTH:s institution för Industriell ekonomi och organisation. Email: peder.j (a) rymdcenter.se

Christer Persson är civilingenjör i Teknisk Fysik från KTH och erfaren projektledare för visionära och spretiga projekt. Bland annat ansvarade han som Quarnevalsgeneral för uppstarten av Stockholms- Quarnevalen, som koncerncontroller för koncernprojekt inom Alfa-Laval, och som Percy Barneviks landschef för uppstarten av Hand in Hands mikroentreprenörsverksamhet i Afghanistan. Christer har startat och drivit företag i Sverige och internationellt – både egna och andras. Han arbetar f.n. som konsult och som affärscoach för ett antal mindre innovationsbolag. Email: christer.p (a) rymdcenter.se

Heike Schneider har studerat fysik och astronomisk observationsteknik på Stockholms Universitet, Hon har gjort examensarbeten både på färgens fysik och inom microgravity. Heike arbetar på Sjöland & Thyselius. Hon har arbetat på SSC (fd Rymdbolaget) där hon bland annat deltagit i ett antal parabelflygningskampanjer för prov i tyngdlöshet (beskrivet av Hjärnkontoret på SVT) och i 10 år som projektledare i mellanstora projekt på SSC, Airborne Systems mot kustbevakningar i hela världen.. Hon har också arbetat på Cosmonova och som pedagog på Tekniska Museet, där hon har varit med om att bygga utställningar.  Email: heike.s (a) rymdcenter.se