Rymdlänken

Våra hjärnceller bildar ett ännu oöverträffat nätverk. Centret har ambitionen att binda samman kunskaper på samma sätt som våra hjärnceller gör.Bild: © Zhu Difeng / Fotolia. Bilden är en visualisering av hjärnceller i ett forskningsprojekt om posttraumatisk stress.

Våra hjärnceller bildar ett ännu oöverträffat nätverk. Centret har ambitionen att binda samman kunskaper på samma sätt som våra hjärnceller gör. Bild: © Zhu Difeng / Fotolia. Bilden är en visualisering av hjärnceller i ett forskningsprojekt om posttraumatisk stress.

Direktkopplingar till Esrange i Kiruna, ESA och NASA. CFSC verkar som en länk mellan olika människor från olika kulturer och kunskapsbaser där rymden enar och förmedlar kopplingen mellan människor, våra livsbetingelser och framtiden. Via centret ska en länk mellan rymd och besökare skapas såväl fysiskt som digitalt. CFSC samlar olika delar av samhället kring rymden.

Länk till ESA, NASA, Esrange och andra rymdaktörer

Rymdcentret ska ha sin bas i den svenska kulturen och vara i direktkontakt med Sveriges egen Rymdbas Esrange utanför Kiruna. Christer Fuglesang Länk ska även fungera som en utblick i den mycket internationella rymdvärlden. ESA Kids och ESA Art & Culture in Space och olika projekt för unga ska finnas integrerat i centret, och starka utbyten ska byggas upp med internationella rymdorganisationer och rymdcenter gällande temporära utställningar och undervisningsmaterial. Rymdhändelser, t.ex. uppskjutningar, uppmärksammas och länkas för en bredare publik.

Direktkopplingar och samarbeten med rymdorganisationer och allmänhet skapas och interaktioner mellan dessa och CFSC ger möjlighet till digitala- och konkreta rymdprojekt. Det skapas ett skafferi av förbindelser och samarbeten kring människor och rymd, som kan vara små eller storskaliga.

För längre tid i tyngdlöst tillstånd, och även för personliga upplevelser, kopplar CFSC ihop aktörer med de företag som anordnar flygningar med tyngdlöshet i Sverige och Europa. Virtuell tyngdlöshet skapas i CFSCs upplevelseavdelning.

Spjutspets genom nätverk och kontakter

Hela Rymdcentret genomsyras av nätverk och kontaktytor mellan utbildning, forskning, innovation och besökare. Gemensamma värden för alla kunder och intressenter inom affärsområdet Fuglesang Rymdlänk är att åstadkomma ett skyltfönster mot den nationella och internationella rymdscenen. Att då få lov att vistas i speciella lokaler som genomsyras av nätverk, samarbeten och utblickar mot rymden ger en Wow! känsla som rymdorganisationer och privatpersoner bär med sig när de beskriver sina bidrag till Rymdlänk för andra. Rymdlänk är en sammanhållande nod i Rymdcentret, som bidrar till att prova nya idéer inom olika kompetenser och med människor/organisationer och företag med olika bakgrund.