En vision av hur det skulle kunna bli

RymdtrafikRymdupplevelsen vid Christer Fuglesang Space Center ska vara en stark upplevelse för barn, ungdomar och vuxna. Genom att uppleva rymden och samtidigt få information så lär sig besökarna otvunget om rymdens förhållanden. Informationen innehåller också grundläggande kunskaper i naturvetenskap och teknik. Det finns även utrymme att ställa sig de klassiska filosofiska frågorna om rymden. Är rymden oändlig? Hur uppstod universum? Finns det liv i universum? Besökarna får ta del av den senaste vetenskapen och experimentera vilket skapar ökad nyfikenhet och förståelse kring rymden.

Besökarna välkomnas i entrén med en fast rymdutställning. Den fasta rymdutställningen visar upp Sveriges rymdhistoria och Christer Fuglesangs rymdpromenad. Den ligger i entrén och kommer att vara den mest välbesökta avdelningen. I entrén finns även garderob, toaletter och en genväg för de som vill åka direkt till något annat våningsplan. Det är även väntrummet för den som vill åka ut i rymden! Besökarna till Rymdcenter får varsin (2-4 passagerare) rymdfarkost att sitta i och åker sedan, som i ett tåg, runt i rymden. De får prova att landa på Månen och färdas på Mars. Rymdfärden tar de yttersta 10 meter i anspråk av gasklockans 55 meters diameter och pågår i cirka 10 minuter.

Efter rundturen har besökarna fått en överblick över fundamentala fakta om rymden och rymdhistoria. Sedan kan de testa sina kunskaper med mer eller mindre vetenskapliga experiment och handfasta övningar i rymdens fysik.

De handfasta övningarna kan bestå av stationer. Dessa är åldersindelade och kan användas vid utbildning eller av privatpersoner som vill lära sig mer (experiment typ Tom Titts experiment i Södertälje). De grundar sig på läroplanen i fysik för årskurs 1-9.

  • Teknikhistoria (15år-): stjärnkikare, astronomiska verktyg, förhållanden i rymden, innovationer, forskning.
  • Teknik i rymden & Universums uppkomst (12-15 år): fjärrstyrning, bankorrelation, uppsändning, dockning och kommunikationstekniker. Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst. Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling. Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  • Världsbilden (9-12 år): Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras. Människan i rymden och användningen av satelliter. Tid och positionsmätning på olika sätt, från solur till atomur, GPS.
  • Krafter i rymden (6-9 år): Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Tyngdkraften, massa, gravitation, vad väger jag på månen? Kemins byggstenar, vad formar en sol/stjärna? Hur skapas solar/planeter och hur dör de? Hur skapades vår planet och vad skulle hända om solen dör?
  • Filosofin i rymden (4-6 år): Vad finns bortom bortom? Hur kan det finnas liv när allt är svart? Enkla stationer som utvecklar förståelse för rymden och samband med jorden.

Förutom den rent publika fasta utställningen ska det även finnas plats för temporära utställningar för forskning och utveckling med kopplingar till rymd och rymdfart, och även till områden med liknande utmaningar. Dessa visas upp genom att forskare och företag med sådana kopplingar ges möjlighet att presentera sina rön på ett tillgängligt sätt. Närliggande områden kan vara avancerad medicinsk teknik, boende och exploatering av havsbotten, nanoteknologi etc. Föreläsningarna ska kunna läggas ut på nätet (youtube t.ex.) och finnas tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som föreläsningar från T.E.D. och liknande organisationer.

Olika rymdnationer och rymdföretag kan sponsra egna rum, där deras pågående projekt och aktiviteter presenteras. Samarbete med Tekniska Muséet, Naturhistoriska Riksmuséet skulle vara till stor nytta liksom med aktörer som Digital Art Center i Kista.