Rymdparken – Möjlighet att ställa ut stora objekt samt rekreation för små barn

Om plats finns för en ”rymdpark” utanför byggnaden placeras där ut riktiga rymddelar som har flugit i rymden. Sådana delar (noskoner, delar av raketer, satelliter, parabolantenner, etc.) finns redan idag på SSC(Solna/Esrange) och på Tekniska muséet. Kopior av mindre föremål kan även glasas in och belysas på kvällarna. Parken kan användas för utomhusarrangemang med rymdtema. Vägen till och från Rymdcentret samt parken utanför, med dess möjlighet att ställa ut stora objekt och ge besökare möjlighet att vara utomhus under sommarhalvåret samt små barn en möjlighet att springa av sig, är viktiga för helhetsintrycket av rymdcentret.

En vision för centret är att inspirera alla åldrar, och att det ska fungera som en sammanhållen kedja för barn och ungdomar som ska vilja komma tillbaka gång på gång över åren, och inspireras att själva lära sig mer.

Rymdparken ska vara en extra resurs i verksamheten, men förväntas inte kosta något mer än vanligt parkunderhåll och heller inte ge några större intäkter

ParkObject