Rymdforskningen och labbet

falltorn

I Bremen i Tyskland används ett torn med ett 123 meter högt evakuerat rör för att studera effekter av mikrogravitation. Bild: Bremen University

Christer Fuglesang Space Center aspirerar på att bli ännu en viktig del i den kunskapsregion i världsklass som Stockholm erbjuder genom stadens tre universitet med naturvetenskaplig anknytning. Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet ligger alla bara några kilometer från varandra.

Syftet med laborationssalarna är att tillhandahålla utrustning av hög kvalitet för att kunna bedriva både forskning och utbildning. Förutom två avancerade laboratorier med inriktning på naturvetenskap bereds även ett rymd live-in labb där test och verifiering av konstruktioner och boende i rymdmiljö provas ut.

Spjutspets med hjälp av mikrogravitation och life science

Drivkraften för att komma till Fuglesang Rymdforskning och laboratorium är forskningen som utförs på plats. Duktiga forskare och institut hanterar anläggningen och bedriver egen forskning baserat på de laboratorier som forskningen har användning av. Med viss komplettering delas laborationssalarna med Rymdgymnasiet och för kursverksamheter. Därutöver finns kopplingar till laboratorierna på KI (trycktanken, centrifugen) och SU (astronomiska instrument). Forskning bedrivs inom Life Science (fysiologi, medicin, biologi) och mikrogravitation (forskning i tyngdlöshet) i rymdlaboratorium och i falltornsdelen av CFSC. Rymdentreprenörer som saknar eget labb utför eller beställer experiment i Centret.

Falltorn för att skapa mikrogravitation

Astronauter och forskare utför tyngdlöshetsexperiment på farkoster i rymden (t.ex. ISS), men det går även att genomföra försök under tyngdlöshet på jorden. Ett sätt att utföra experiment sker med hjälp av ett falltorn.  Det bör vara minst 130 meter högt och ha ett experimentrör med en diameter av åtminstone 90 cm (för att rymma experimentmoduler som kan flyga på svenska sondraketer). Fallet varar då i cirka 5 sekunder och under denna tid utförs tyngdlöshetsexperiment. Med hjälp av ett falltorn kan olika forskningsfält såsom förbränningsteknik, termodynamik och flödesdynamik studeras.