Rymdmötet

möten

Satelliten Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), som sedan februari 2016 har kretsat i en stabil bana mellan solen och jorden drygt 1,6 miljoner kilometer ut i rymden. Placeringen av satelliten innebär att den alltid ser mot solsidan av jorden. Bild: NASA

Många astronauter har vittnat om hur deras syn på vårt gemensamma hem förändrades när de för första gången såg vår jord från rymden. Hur man först letade efter sitt eget land, sedan tänkte på sin kontinent, och så småningom inte såg några gränser. Och hur man blev genuint intresserad av sina medpassagerares berättelser om sin del av världen. Tänk om världens politiker kunde placeras tillsammans i en liknande miljö. Skulle besluten bli annorlunda? Skulle respekten mellan olika länder förbättras?

Det ultimata mötet – rymden som perspektivgivare

Den stora digitala teatern/planetariet/kupolbiografen i Fuglesang Space Center kunde simulera detta. Visualisera en snurrande jord i taket dag som natt under internationella konferenser. Kanske även ge möjlighet till digital närvaro för regeringar och befolkningar i alla länder att vid olika tillfällen bidra med utvalda idéer, tal och videosamtal som visas på väggar/tak. Boende i rymdhotellet, god tillgång till mötesrum med högklassig videokonferensutrustning och bra restauranger på samma plats, skulle ge utmärkta möjligheter att hantera säkerhetsaspekterna kring sådana arrangemang.

FSC Rymdmöte kan till exempel ha en maximal kapacitet av 1500 personer, varav drygt hälften sittande i den cirkulära 360-teatern, det centrala kongressrummet, samtidigt som många gånger fler deltagare kan delta via digitala ”portaler” från andra möteslokaler – gärna icke-resta från andra länder. Vid sådana tillfällen kan också ett 50-tal konferensrum och den temporära utställningslokalen friställas. Syftet med utformningen av kongress och konferensdelen i Centret är att ge besökaren tillgång till de fem kärnvärdena (connecting5): visualisering, digital teater, runda bordet, dialog och förbindelser.

360 graders teater

Kongressdelen består av en digital teater med i detta exempel omkring 5000 samverkande 50 tums digitala skärmar som förmedlar en bild runt besökarna. Denna tekniska lösning möjliggör digital manipulering av presentationer, så att besökare både kan kommunicera med varandra och uppleva att de befinner sig omgivna av rymden eller annan plats i tre dimensioner.