Rymdinnovationen och Nyindustrialiseringen

Fuglesang Rymdinnovation och nyindustrialisering hanterar utvecklingsprojekt i teknikens framkant som går att kommersialisera. Byggnaden i sig är ofta också en del av detta, och idéer från rymdfärder kan till exempel appliceras som prototyper på delar av byggnaden både initialt vid framväxten och senare under drift. Innovationsaffärsområdet är i konstant förändring och drivs av kreativa grupper som arbetar uppsökande kring rymdföretag och idéer som för ner rymden till Jorden.

Innovationsnod (med inriktning på rymddesign, hållbarhet och livsbetingelser)

ESA månlandskap

ESA har satt upp ett konsortium som undersöker möjligheterna att bygga månbaser med hjälp av 3D-printning. Byggmaterialet är månstoft kallat regolit. Bild: ESA Foster and Partners

Byggnaden i sig är konstruerad med rymdlösningar som har tagits ner på Jorden. Innovationer som har gjorts med hjälp av kunskap från rymden visas och interagerar med besökarna. Forskarstuderande och elever använder huset i sin forskning/undervisning och i live-in-lab tas nya lösningar eller förbättringar fram.

Rymdnod (Space Hub)

Rymdnationer och rymdföretag, stora som små, mogna såväl som startups, hyr egna rum där deras pågående projekt och aktiviteter presenteras eller utvecklas. Produkter, samarbeten och företag i Fuglesang Rymdinnovation och nyindustrialisering är i konstant förändring och även byggnaden utvecklas över tiden, där bidragen varierar med vilken fas i byggnadens livscykel som företagen kommer in. Många av företagen som är knutna till CFSC arbetar med utvecklingsprojekt som går att kommersialiseras och där CFSC är ett viktigt skyltfönster eller arena för test av nya idéer.