*** Sidan är inte helt aktuell.
Omarbetas inom kort för att reflektera det konkreta förslag för en central byggnad i nya Hagastaden vi arbetar på med Humlegården, ÅF och arkitekten Gert Wingårdh
***

Ett vetenskapligt center i världsklass

En fantastisk knutpunkt, där toppforskare från hela världen samlas för inter-diciplinärt forskningsutbyte. En representativ front för Stockholms naturvetenskapliga universitet/ högskolor. Där gemensamma projekt arbetar med frontlinjer inom forskningen med kopplingar till avancerade tillämpningar: rymd, hav, nano, bio/gen, osv. Allt med målet att forskningen ska få positiva effekter även i vanliga människors vardag. Och med målet att vetenskapsmännen ska få en plattform där de också kan berätta om sina projekt för allmänheten – för inspiration och lärande.

Ett upplevelsecenter i världsklass

Berättelsen om en häftig plats med härliga upplevelser. Där man får upplevelser man aldrig glömmer, just därför att man samtidigt lär sig något. Ett kunskapscenter, som kan ”intas” av skolklasser för studiebesök, sommarskolor, osv. Ett center som är nära kopplat till forskning i världsklass. Ett absolut måste att besöka för alla turister – ibland själva anledningen att resa.

Ett hållbart hus i världsklass

De stora ”gröna” husen kombinerar låg byggkostnad med hållbarhet i större utsträckning än något annat hus i världen. En plats att besöka för inspiration om man är engagerad i kostnadeseffektiv och hållbar stadsmiljö. Cylinderformat, vilket är optimalt vad avser klimatskalets yta och gör isolering billig och effektiv. Med möjligheter att utnyttja yttersidan av huset för fotoceller som alltid är optimalt riktade mot solen, och kanske även för elproduktion från vindtryck. Egen reningsanläggning (möjligen med skilda gråvatten- och toalett-system för effektiv rening), där reningsrester och matsopor används både för biogastillverkning och gödning till vinterträdgårdar och/eller hydroponiska trädgårdar i huset. man kan se en koppling till rymdtemat, eftersom sådana tekniker krävs i rymden, och så att man ser konkreta beröringspunkter mellan rymdforskning och ekologi.

Ett konferenscenter i världsklass

Ett inflytelserikt konferenscentrum. Inte ett center för de fysiskt största konferenserna i världen, med alla deltagare tillresta och på plats. Men ett center för de viktigaste konferenserna, där deltagare från hela världen kan samlas digitalt till världsomspännande rundabordssamtal. Där fler kan delta, utan att alla behöver resa. Ett center som står för ansvarstagande, för mod, för verkliga resultat. För möten man skäms att lämna utan verkliga resultat. Ett sådant  center kräver en attraktiv plats, och en mycket speciell plenumsal. Cirkulär, där väggarna fungerar som digitala ”portaler” till andra, mer traditionella möteslokaler runt om i världen. Kanske under ett planetarietak som visar vår sakta snurrande jord i kollosalformat. Kompletterat med säkerhetsarrangemang och logistik i toppklass, arbetslokaler och mindre möteslokaler med högsta standard för videokonferenser, utmärkt mat (svenska toppkockar), bra boende, osv .

En arkitektonisk skapelse i världsklass

När man stiger in i detta fantastiska byggnadsverk, som på utsidan inte har förändrats mycket, överväldigas man av byggnadens djärva och unika inre utformning och hur denna ansluter till byggnadernas olika teman – från tänkta enplanslägenheter till planetarium och upplevelsecenter.