Flera av de byggnader som byggdes för framställning och lagring av stadsgas ska bevaras som ett viktigt industriminne och för att göra Norra Djurgårdsstaden till en levande stadsdel. Så här skriver Stockholms stads exploateringskontor:

Utgångspunkten för omvandlingen av Gasverket från stängd industri till levande stadsmiljö är att områdets arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden tillvaratas

För att magasinera gasen innan den fördes ut i ledningarna byggdes gasklockor, två i tegel och två i stål. De två stålklockorna – 50 meter i diameter och 45 respektive 95 meter höga – föreslås inrymma ”Christer Fuglesang Space Center”.

För att magasinera gasen innan den fördes ut i ledningarna byggdes gasklockor, två i tegel av arkitekten Ferdinand Boberg och två i stål, varav den största – gasklocka 4 – är en väldig volym synlig varifrån man än befinner sig i Stockholm eller grannkommunen Lidingö och den intilliggande – gasklocka 3 – med samma diameter som den första och ca hälften så hög.

Tillsammans bildar de fyra gasklockorna en sammanhållen grupp historiskt och arkitektoniskt där denstora stålgasklockan (gasklocka 4) ingår som en omistlig del.

som Fredrik von Feilitzen, Skönhetsrådet, skriver. Det finns starka skäl att behålla dessa byggnadsvolymer och samtidigt bevara Stockholms i hela världen erkänt vackra siluett.

Gasklockorna 3 och 4