10 meter takhöjd – Entréplan, öppen planlösning och ljusschakt, med pågående vetenskapliga och konstnärliga rymdprojekt

Entréplanet är öppet i sin planlösning, med pågående vetenskapliga projekt med rymdanknytning, som t ex en hydroponisk trädgård, en konceptuell rymdhiss, ett falltorn för experiment i tyngdlöshet samt en simulerad rymdkoloni där besökare kan tillbringa ett eller flera dygn och uppleva hur det skulle vara att kolonisera exempelvis mars.

RymdtrafikDär finns även plats för temporära utställningar och möjlighet till att utnyttja lokalen för olika konst- och teaterprojekt.

Rymdupplevelsen vid Christer Fuglesang Space Center ska vara en stark upplevelse för barn, ungdomar och vuxna. Genom att uppleva rymden och samtidigt få information, lär sig besökarna otvunget om rymdens förhållanden. Syftet med utställningarna är att tillhandahålla grundläggande kunskaper i naturvetenskap och teknik, och det finns även utrymme att ställa sig de klassiska filosofiska frågorna om rymden. Är rymden oändlig? Hur uppstod universum? Finns det liv i universum? Besökarna får både ta del av den senaste vetenskapen och experimentera själva, vilket skapar ökad nyfikenhet och förståelse kring rymden.

Besökarna välkomnas i entrén med en fast rymdutställning. Den fasta rymdutställningen visar upp Sveriges rymdhistoria och Christer Fuglesangs rymdpromenad. Här finns en nära koppling till Esrange och Spaceport Sweden. Här börjar ”rymdupplevelsen”.

Rymdutställningen ligger i entrén och är den mest välbesökta avdelningen. I entrén finns även garderob, toaletter och en genväg för de som vill åka direkt till något annat våningsplan. Detta är även väntrummet för den som vill åka på en rymdresa! Rymdresenärerna får varsin (2-4 passagerare) rymdfarkost att sitta i och åker sedan, på ett spår, runt i rymden under ca 10 minuter. De får prova att landa på Månen, färdas på Mars och resa genom tiden från universums födelse. Rymdfärden tar ca 5-10meter av ytterdiametern av byggnaden i anspråk.

Genom rundturen har besökarna fått en överblick över fundamentala fakta om rymden och rymdhistoria. Rymdfärden avslutas på ett högre våningsplan, där de sedan kan testa sina kunskaper med mer eller mindre vetenskapliga experiment och handfasta övningar i rymdens fysik/astronomi/kemi/geologi.