CFSC Student

Om du är mellan 16 och 25 år, kan du bli studentmedlem i CFSC. Studentmedlemskap ger samma information och möjlighet till engagemang som ett ordinarie medlemsskap. Välkommen att bli medlem här.

AESIR – om du är intresserad av av raketbygge
The student association AESIR was officially founded on 12 september 2016
–  amateur rocket builders that also fly the flag of CFSC!
Visit AESIRs web-page

Astronomisk Ungdom (AU)
AU är en helt egen organisation som vi i CFSC samarbetar mycket med, framför allt just nu med Rymdåret 2019. Vi delar också lokaler i Stockholms Gamla Observatorium. Besök gärna AUs hemsida au.se