CFSC hos Sveriges Ingenjörer distrikt Stockholm

CFSC besökte Sveriges Ingenjörer distrikt Stockholm på årsmötet och höll ett föredrag med titeln ”Att ta ner rymden på jorden– livsvetenskaper och ingenjörskunnande”

Comments are closed.