3 meter – Akademiskt centrum – 1 plan på tillsammans 1250 m2

Christer Fuglesang Space Center aspirerar på att bli ännu en viktig del i den kunskapsregion i världsklass som Stockholm erbjuder genom stadens tre universitet med naturvetenskaplig anknytning (Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet) som alla ligger bara några kilometer från varandra.

UniCityB

Christer Fuglesang Space Center eftersträvar att bli ett forsknings- och konferenscentrum med internationella forskarkontakter på universitetsnivå. Målsättningen är att fördjupa och utveckla det kunnande inom rymdforskning som finns i Sverige och som Christer Fuglesang är en synlig representant för. Där fokus bör ligga på vetenskap kring rymdforskning, rymdfart och utveckling av teknik och material för framtiden.

Stockholms Universitetsstad bedöms vara den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA.

Vid internationella kongresser i centret, frigörs ett stort antal rum som erbjuds de olika delegationerna. Vi räknar med att det behövs kongressplatser för ca 500 deltagare och att det ska finnas möjlighet att ställa ett 50-tal konferensrum till förfogande. Även den temporära utställningslokalen kan utnyttjas vid dessa tillfällen.

Det Akademiska centret ska åtminstone vara självförsörjande, men förväntas åtminstone tidvis även bidra finansiellt till CFSC-aktiviteterna