Rymdupplevelsen

Så här kan den bli:

Rymdupplevelsen börjar med att besökaren möts av en storslagen entré med rymdtema, hydroponisk trädgård och stimulerande utblickar mot rymden (Rymdlänk). Därefter vidtar en rymdresa där en uppskjutning i rymdfarkost simuleras och där man landar på en himlakropp, skickligt uppbyggd med hjälp av visualiseringsverktyg och fysiska intryck.

rymdupplevelse


Entrévåning och entré till Fuglesang Rymdupplevelse. Första programskiss framtagen av Vänföreningen. Diameter cirka 55 m och takhöjd 10 m.

Besökaren rör sig via ett planetlandskap genom permanenta utställningar (livslängd ca 10 år) anpassade för att lära ut om naturvetenskap och teknik, en astronauts levnadsbetingelser, kommunikation i rymden och svensk rymdhistoria. Med interaktiva stationer och spel, samt med olika evenemang (konst, teater, film) skapas en hisnande upplevelse som stannar kvar i minnet. Centret består av en större temporär yta där innehållet anpassas efter aktuella rymdhändelser och tema (livslängd 0,5–2 år).

Rymdupplevelsen inriktar sig mot vårt gemensamma intresse för rymden och berättar om naturvetenskaperna och tekniker. Här finns också rymdslussar till Tekniska Muséet, Naturhistoriska Riksmuseet, Norrköpings Visualiseringscenter, Digital Art Center i Kista, Esrange i Kiruna och många andra tänkbara samarbetspartners. Öppna föreläsningar, TEDx och crowdscience har sina givna platser i Fuglesang Rymdupplevelse. Rymdnationer och rymdföretag, stora som små, mogna såväl som nystartade, kan hyra egna rum, där deras pågående projekt och aktiviteter presenteras eller utvecklas.

En virtuell marspromenad samtidigt som livsbetingelserna blir uppenbara. Bild från filmen The Martian (2015)

En virtuell marspromenad samtidigt som livsbetingelserna blir uppenbara. Bild från filmen The Martian (2015)

Attraktion, interaktion, överraskning

Rymdupplevelsen har en generell ”Wow-faktor” som är en viktig attraktionsfaktor för alla besökare. Utställningar, 360-teater, interaktiva och ”göra själv”-upplevelser, länkar mot rymden och kopplingen till forskning och utbildning erbjuder ett levande lärande och gör att man hela tiden hittar något nytt och att oväntade möten uppstår. Besökaren njuter, inte bara av Rymdupplevelsen utan av den helhet som CFSC erbjuder. En stark relation mellan besökare och Centret byggs över tiden genom ett kontinuerligt engagemang där besökaren fortlöpande erbjuds information och kunskap och intresseras att vara delaktiga och ta del av djupare innehåll. Detta görs genom olika kanaler som ljud, video, VR, spel, och en stor del är tillgängligt såväl före och efter som under själva besöken.