Den 20 november arrangerade Fuglesang Space Center i samarbete med Stockholms Universitet och Sveriges Ingenjörer en Rymdföreläsning om Universum. Aulan på Studentpalatset bredvid Observatoriet var sprängfylld av intresserade åhörare.

Jens Melinder är astronom/forskare vid institutionen för astronomi vid SU och talade om sina observationer av närbelägna så kallade stjärnsmällsgalaxer (där det bildas mängder av stjärnor) med rymdtelekopet Hubble. Han berättade även om hur vi kan använda oss av dessa närbelägna galaxer för att förstå hur de första galaxerna bildades.

Vädret var inte det bästa för att titta i teleskop, men ett 30-tal personer gick ändå upp på Observatoriekullen där representanter för Astronomisk Ungdom visade upp olika teleskop och berättade hur de fungerade.

<Video – intervju med Jens Molinder och video från föreläsningen>