CFSC besökte Sveriges Ingenjörer distrikt Stockholm på årsmötet och höll ett föredrag med titeln ”Att ta ner rymden på jorden– livsvetenskaper och ingenjörskunnande”