Archive | april, 2013

När Christer blev astronautkandidat

Den europeiska rymdorganisationen ESA startade rekrytering av en ny kader astronauter under 1990-1992. Varje medlemsland fick skicka fem kandidater till uttagningen på europeisk nivå. Detta gynnande naturligtvis de små länderna. Det var respektive lands rymdorganisation som skulle leverera in kandidatnamnen och i Sverige valde Rymdstyrelsen att själv organisera urvalsprocessen. Rymdstyrelsens då ganska nytillträdda generaldirektör, astrofysikern […]

Continue Reading