Archive | januari, 2013

Vänföreningens första årsmöte

Det första årsmötet för vänföreningen ägde rum på e.m. den 4 januari 2013 i Gamla Stan i Stockholm.

Continue Reading

Välkomna till bloggen

Här kommer bl.a. aktiva i föreningen att skriva om ämnen med anknytning till idéerna kring Christer Fuglesang Space Center, t.ex: stadsplanefrågor, hur Stockholmsregionen kan utvecklas, betydelsen för Sverige av vetenskap och teknik, hur man inspirerar unga att välja en bana inom dessa områden.

Continue Reading