Om

Bilder: NASA (Christer Fuglesang i arbete; viktlös grönsaksodling på ISS)

CFsmileXChrister Fuglesang Space Center i ett nötskal

(Swedish website – download brief summary in English here)

Vänföreningen till Christer Fuglesang Space Center utvecklar och driver, tillsammans med olika rymdpartners, ett koncept för utbildning, upplevelse, forskning, företagsamhet och allmänbildning. Ett center med mottot – ta ner rymden på jorden –  och med sikte på att bygga ett landmärke för svensk rymd. Konceptet är långsiktigt – med ett perspektiv på minst 100 år.

Christer Fuglesang Space Center (CFSC) utvecklar lärdomar hämtade från utforskandet av rymden, utforskande med hjälp av rymden, för tillämpning även här på jorden.

CFSC ska bli ett gränslöst och tidlöst rum där en mängd kunskapsfronter möts; där människor möts eller kommer enskilt för att lära, lyssna, känna, se, uppleva, arbeta, skapa och trivas.

CFSC ska konstrueras och utformas efter lärdomar från bl.a. hur man skapar ett kretsloppsboende i rymden och ska kunna bli en syster till NASA Sustainability Base i Kalifornien – hållbar, energipositiv.

I Centret huserar till en början sju verksamhetsområden vilka kommer att leva i symbios under lång tid framöver:
Adventure – Fuglesang Rymdupplevelse
Hospitality – Fuglesang Rymdmottagande 
Meeting – Fuglesang Rymdmöten

Education – Fuglesang Rymdutbildning
Research & Lab – Fuglesang Rymdforskning och laboratorium
Innovation – Fuglesang Rymdinnovation och nyindustrialisering
Space Link – Fuglesang Rymdlänk