Vision

CFsmileXChrister Fuglesang Space Center i ett nötskal

(Swedish website – download brief summary in English here)

  • Christer Fuglesang Space Center ska vara en framträdande symbol för människans utforskning av det okända bortom det kända.
  • Centret ska kommunicera vikten och nyttan av sådan forskning och dess praktiska tillämpningar, att arbete med detta kan vara en uppgift väl värd att ägna sitt liv åt, och att sådant arbete kan ge stor personlig tillfredsställelse.
  • Centret ska också förmedla budskap om Sverige som ett land med stort rymdtekniskt kunnande, och om Stockholm som en universitetsstad, en hållbar stad och en turistdestination i världsklass.

Centret består av två nära sammanhängande delar: En del för inspiration och lärande och en del för boende, möten och arbete. (Den här webbplatsen bygger på det kompletta programdokumentet som kan hämtas här).

För att förmedla dessa budskap behöver centret inrymmas i en remarkabel byggnad på en framträdande, central plats med akademisk anknytning.

Byggnaden konstrueras och utformas efter lärdomar från bl.a. hur man skapar ett kretsloppsboende i rymden och ska kunna bli en systerbyggnad till NASA Sustainability Base i Kalifornien – hållbar, energipositiv.

Med  Christer Fuglesang Space Center erbjuds Stockholm och Sverige en byggnad och verksamheter i världsklass !